Kogemused

MINUST
Merike Angerjärv

Olen võtnud oma isiklikuks missiooniks muuta Eesti laste elu rõõmsamaks. Laste kasvukeskkonna loomisel pean esmatähtsaks sooja, hoolivat ning lapse isikupära austavat suhtumist. Arvan, et täiskasvanutena peame oskama hoida lapse hinge, suutma tugevdada tema eneseusku ning andma talle tiivad tema unistuste täitmiseks.

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1992.aastal algklasside õpetajana. Hiljem hakkasin suuremat huvi tundma koostöö vastu lastevanematega. Asusin peagi taas õppima, valides magistritöö teemaks “5-7 aastaste laste vanemate kasvatuskultuur ja koolitusvajadused“. Kasvatusteaduste magistrikraadi omandasin 2000.aastal, mil töötasin Tallinnas, Audentese Erakoolis eelkooli õpetajana.  

 

Täiskasvanute koolitajana olen tegutsenud 20 aastat, toetades lasteaiaõpetajate professionaalset arengut ning korraldades õpiringe ning nõustamisseansse lastevanematele. Pedagoogina olen erinevates ametites tegutsenud 31 aastat.

Kõige pikem, 11 aastat kestnud, koostöö lastevanemate nõustamises ja koolitustes on Viimsis asuva eralasteaiaga Pääsupoeg. Olen ka üks selle lasteaia loojatest. Kokku olen viimase 15 aasta jooksul olnud eestvedajaks 5 eralasteaia loomisel. Tagasisidet minu viimaste aastate töö kohta saate lugeda lingilt Tagasiside. 

Lasteaia juhina alustasin tööd 1994.aastal, 24-aastasena, Lääne-Virumaal Vihula Lasteaed-Algkoolis.  Üks lemmikvaldkondi lasteaia juhina on alati olnud koostöö lastevanematega. Eriti südamelähedased on lapsed, kes ei vasta kõikidele ühiskondlikele standarditele. Siin on vaja läinud perede nõustamise oskusi ja teadmisi. Pärnus, Titutriinu lasteaias ning lastehoius ei ole kogu tegutsemisaja 10 aasta jooksul esinenud mitte ühtegi konflikti lastevanematega. Ehkki muresid ja keerukaid küsimusi on siingi ette tulnud.

Koostööpartneriteks pedagoogide koolitamises on olnud Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ning erinevad lasteaiad. Viimased 7 aastat olen koolitanud lasteaiaõpetajaid, kes soovivad saada mentoriteks, 14 aastat olen läbi viinud koolitusi aregnuvestluste pidamisest lasteaialaste vanematega. Kõige suuremat väljakutset on pakkunud tellimuskoolitused lasteaedadest, kus olen pidanud täitma nii juhtkonna kui ka õpetajate ootused koolitusele. Tellimuskoolitustele eelneb 2 nädalane koostööperiood asutuse juhtkonnaga, et saaksin põhjaliku ülevaate tellija soovidest ja eesmärkidest. Ülevaate minu koolitustest leiate lingilt Tehtud tööd.

Olen saanud hulgaliselt vahvaid elukogemusi ka emana, kooskasvamisest kahe lapsega. Poeg Metren on sündinud 1989. ja tütar Mai 1993.aastal. Oleme lähedased ja toetame üksteist ka täna, mil lapsed on täiskasvanuks saanud ja elavad oma elu. See on suur rõõm, mida soovin kõikidele täiskasvanud laste vanematele!