Konsultatsioonid lasteaia juhtkonnale

Pakume konsultatsioone eelkõige ALGAJATELE LASTEAIA JUHTIDELE sh direktorid ja õppejuhid.

Samas on konsultatsioonidele oodatud ka juhid, kellel on nii mõnigi aasta kogemust lasteaia eestvedamisel juba seljataga.  

Vahel selginevad ootamatud lahendused avatud rikastavas dialoogis neutraalse konsultandiga. Konsultant, Merike Angerjärv, on kursis nii Eesti lasteaedade sisulise kui ka administratiivse tööga, kuna töötab käesoleval ajal ise samuti lasteaia juhina, omades 29 aastat pedagoogilise töö staaži ning 16 aastat lasteaia juhi töökogemusi.

Ülevaate Merikese tegemistest ja väärtushinnangutest leiate lingilt Kogemused ja klientide arvamusi seni tehtud töödele näeb lingilt Tagasiside.

Pöördu julgesti, kui vajad tuge igapäevatöös, alternatiivseid lahendusi, julgustust, abi eneseanalüüsil või isikliku tegevuslpaani koostamisel.
Pakume omaltpoolt välja teemad, mis on seni algajatele lasteaia juhtidele muret valmistanud või huvi pakkunud:

 1. Sinu tugevused juhina
 2. Millest alustada?
 3. Sinu kui juhi isiklik missioon
 4. Liidriks kujunemise eeldused ja juhtimisvead
 5. Planeerimine
 6. Delegeerimine
 7. Algaja juhi enesekehtestamine töökollektiivis
 8. Personali innustamine ja tunnustamine
 9. Personali tegevuste hinnanguvaba tagasisidestamine
 10. Seadusandlus ja lasteaia juhi valikuvõimalused
 11. Koosolekute ettevalmistus ja läbiviimine
 12. Koostöö lastevanematega

 

Hind:

Esmane pöördumine: 45 minutit hinnaga 20€

Järgnev pöördumine: 45 minutit hinnaga 25€

Nõustamine ja konsultatsioonid toimuvad kas vahetu kohtumisena, Skype`i vahendusel, e-kirjade kaudu või telefonitsi. Nii nagu kokku lepitakse.

Teenuse hind suhtlemisele e-kirjade vahendusel oleneb vastastikusest kokkuleppest ja teenuse osutaja ajakulust. 

 

Kontakt:

Merike Angerjärv: merike@mailapsed.ee; +372 56656684