Konsultatsioonid ja nõustamine õpetajatele ja abipersonalile

Konsultatsioonidel lähtutakse C.Rogersi rajatud isiksusekeskse nõustamise põhimõtetest.

Pakume erialaseid konsultatsioone  ja individuaalset nõustamist lasteaia õpetajatele, assistentidele, tugiisikutele ja õpetaja abidele.

Konsultatsioonidele oodatud nii algajad, kui ka kogemustega lasteaia töötajad. Ülevaate konsultandi,
Merike Angerjärv, väärtushinnangutest ning senistest tegevustest leiate lingilt Kogemused.

Vahel selginevad ootamatud lahendused avatud rikastavas dialoogis neutraalse konsultandiga, kes on kursis Eesti lasteaedade sisulise tööga, kuna töötab käesoleval ajal ise samuti lasteaias, omades 29 aastat pedagoogilise töö staaži.

Klientide arvamusi Merike Angerjärve poolt seni tehtud töödele leiad lingilt Tagasiside

KONSULTATSIOONIL otsime koos vastuseid Sinu küsimustele ning leiame võimalikke lahendusi tekkinud probleemidele.  

Aluseks võtame Sinu soovid ja ettekujutuse parimast võimalikust tulemusest.  

Seega oleneb konsultatsiooni sisu eelkõige Sinu murest või küsimustest.

Pöördu julgesti, kui vajad tuge igapäevatöös, alternatiivseid lahendusi, julgustust, abi meeskonnatöö analüüsimisel või keerulistes juhtumites lastevanematega.

 Fotol Titutriinu lasteaia õpetaja Kristel Pikkas
koos õpihimuliste lastega.

 TEEMAD, milles omame kogemusi ning mis on seni  lasteaia töötajatele
muret valmistanud või huvi pakkunud:

  1. Rõõmu loov toimetulek lastega
  2. Koostöö rühma meeskonnas
  3. Suhtlemine lastevanematega
  4. Ürituste korraldamine
  5. Koostöö juhtkonnaga
  6. Kujunemine kolleegide koolitajaks

Hind:

Esmane pöördumine: 45 minutit hinnaga 20€

Järgnev pöördumine: 45 minutit hinnaga 25€

Nõustamine ja konsultatsioonid toimuvad kas vahetu kohtumisena, Skype`i vahendusel, e-kirjade kaudu või telefonitsi. Nii nagu kokku lepitakse.

Teenuse hind suhtlemisele e-kirjade vahendusel oleneb vastastikusest kokkuleppest ja teenuse osutaja ajakulust. 

 

Kontakt:

Merike Angerjärv: merike@mailapsed.ee; +372 56656684