Lasteaia personalile

NB! Koolituskeskus MAILAPSED on sisestatud Eesti Hariduse Infosüsteemi ning omab ametlikku juriidilist luba koolituste läbiviimiseks. Sellega kaasneb osalejatele võimalus saada  koolituskuludelt tulumaksutagastust.

PAKUME:

 

 

 

Meie MISSIOON:

Aidata kaasa EESTI  LASTE  ELU  RÕÕMSAMAKS  MUUTMISELE ning läbi hinnanguvaba analüüsi toetada koolieelses eas laste vanemaid  ja lasteaedade personali kasvatusprotsessides ja omavahelises koostöös.

 

 

Meie EESMÄRGID:

 

I – LASTEAIAÕPETAJATE  ISIKSUSLIKU  ARENGU  TOETAMISEL:

 1. Individuaalsete eesmärkide määratlemine kõikides olulistes eluvaldkondades.
 2. Õpetaja enesehinnangu paranemine ning elurõõmu ja teotahet suurendav eneseareng.
 3. Suhtlemisoskuste areng isiklike eesmärkide saavutamiseks.
 4. Eneseteostuse võimaluste laienemine, ka väljaspoole lasteaeda.
 5. Õpetaja kujunemine kolleegide koolitajaks.

 

II – KOOSTÖÖ  TULEMUSLIKKUSE  TÕSTMISEL  LASTEAIAS:

 1. Paraneb laste heaolu ja enesetunne lasteaias. 
 2. Õpetaja saab tuge, julgustust ja ideid paremaks toimetulekuks lastega.
 3. Suureneb õpetaja kutsekindlus suhetes kolleegide ja lastevanematega.
 4. Lasteaiaõpetaja suudab parimal moel teha koostööd peredega ning tulemuslikult lahendada lastevanematega tekkivaid ebakõlasid.
 5. Lasteaed saavutab parimaid tulemusi läbi sisekoolituste süsteemi, mille aluseks on teie lasteaia tegelikud igapäevased murekohad ja teie endi poolt sõnastatud eesmärgid.

 

III –  ALGAJA  JUHI  TOETAMISEL  LASTEAIAS:

 1. Algaja juht tunneb oma tugevusi eestvedajana.
 2. Oma juhtimisstiili kujundamine ja rakendamine.
 3. Oskused tööaega eesmärgipäraselt planeerida ja analüüsida oma töö tulemuslikkust.
 4. Enesekindluse ning rahulolu kasv juhina.
 5. Suhtlemisoskuste areng targa delegeerijana, innustajana ja tunnustajana.

 

Hinnad leiate lingilt Hinnakiri