Lapsevanemale

Pakume teenuseid eelkõige neile LAPSEVANEMATELE, kelle lapsed on vanuses 1,5-7 aastat.

Mailapsed OÜ looja ning koolitaja/konsultant on staažikas pedagoog Merike Angerjärv.
Ülevaate tema väärtushinnangute ja tegevuste kohta leiate lingilt Kogemused.

 

Meie MISSIOON:

Aidata kaasa EESTI  LASTE  ELU  RÕÕMSAMAKS  MUUTMISELE ning läbi hinnanguvaba analüüsi toetada koolieelses eas laste vanemaid  ja lasteaedade personali kasvatusprotsessides ja omavahelises koostöös.

 

PAKUME  LASTEVANEMATELE:   

  1. Individuaalset pedagoogilist nõustamist.
  2. Koolitusi ja õpiringe.

Meie EESMÄRGID LASTEVANEMATE ABISTAMISES: 

  1. Koolieelses eas laste kodune kasvukeskkond muutub lapsesõbralikumaks. 
  2. Kasvab lastevanemate teadlikkus tänapäevastest kasvatuspõhmõtetest ning suureneb nende enesekindlus ja heaolu lapsevanemana. 
  3. Laste kasvatamisega hädas olevad lapsevanemad saavad tuge, julgustust ja ideid paremaks toimetulekuks oma lastega.
  4. Hariduslike erivajadustega laste eripärade varane märkamine ja vajalike tugiteenusteni jõudmine.
  5. Vähenevad ema ja isa vastuolud lastekasvatuse teemadel.
  6. Vanavanemad mõistavad tänapäeva laste kasvatamise põhimõttelisi erinevusi viisidest, mis toimisid nende endi laste kasvatamisel, kuid on vahel täiesti sobimatud tänaste laste arengu saatmisel.

 

HINNAKIRI 

Tasumine toimub Mailapsed OÜ poolt esitatud arve alusel.

 

Individuaalne pedagoogiline nõustamine: 

Kuni 31.12.2018 on esimene kohtumine/konsultatsioon lastevanematele TASUTA. Alates teisest kohtumisest on 45 minutilise konsultatsiooni hinnaks 35€.

Nõustamine toimub kas vahetu kohtumisena, Skype`i vahendusel, e-kirjade kaudu või telefonitsi. Nii nagu lapsevanem soovib ning kokku lepitakse.

 

Lastevanemate õpiring sõpruskonnale, osalejaid kuni 8:

2-tunnine õpiring hinnaga 100€ + km

3-tunnine õpiring hinnaga 130€ + km

Sõpruskondade õpiringid toimuvad kas Pärnus, kus koolitaja saab sobiva ruumi broneerida või mujal Eestis Teie kodudes, majutusasutustes vm.
Kui õpiring toimub väljaspool Pärnu linna, lisandub tranpordikulu Eesti piires 5-40 €.

 

Lastevanemate õpiring lasteaias või mujal avalikus asutuses
(sh kultuurimaja, koolituskeskus, külakeskus jmt), osalejate arv piiritlemata:

2-tunnine õpiring hinnaga 144€ + km

3-tunnine õpiring hinnaga 204€ + km

Kui õpiring toimub väljaspool Pärnu linna, lisandub koolitaja tranpordikulu Eesti piires 5-40 €.

 

Lastevanemate koolitused lasteasutustes

2-tunnine koolitus hinnaga 144€ + km

Kui koolitus toimub väljaspool Pärnu linna, lisandub koolitaja tranpordikulu Eesti piires 5-40 €.