Tehtud tööd

KOOLITUSED

Täpsema ülevaate minu senistest tegevustest, haridusteest ja väärtushinnangutest leiate lingilt Kogemused.

 

Koolitamise kogemusi on 20 aasta jagu. Alustasin koolitustega 1999.aastal Tallinna Ülikoolis.

 • Alates 2007. aastast on minu lemmikteemaks lasteaiaõpetajate koolitustel olnud “Arenguvestlused lasteaias“. Ise olen lasteaias arenguvestlusi lastevanematega läbi viinud 17 aastast. Viimati 04.11.2020.
 • Alates 2010-11 õppeaastast on 12 õpperühma jagu lasteaiaõpetajaid ja juhte olnud minu ja mu paariliste suunamisel õppimas koolitusel “Mentorlus – arengut toetav koosöö“. Seni viimane rühm alustas koolitust septembris 2020. Kaaskoolitajaks seekord Külli Villems.

KOOLITUSED AASTAL 2020

 • 27. oktoober koolitus “Positiivsed mõjutusvõtted lapse kasvatamisel ja lapsevanema enesekehtestamine” Oru Lasteaias Harjumaal.
 • 20. oktoober Isiksuse kasvu teadlik juhtimine” Pärnu-Jaagupi Lasteaias Pärnumaal.
 • 6. ja 13. oktoober “Õpetaja kui rühma ja meeskonna juht” Kiili Lasteaias.
 • 29. september veebikoolitus Zoomi vahendusel “Lapse kohanemine lasteaias ja tema eripäradega arvestamine” Pääsupoja Lasteaias Viimsis.
 • 15. ja 16. september “Mentorkoolitus” Pärnu Kolledžis.
 • 24. august “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis.
 • 21. august “Personali toimetulek muudatustega lasteaia töökeskkonnas” Võrumaal Lasna Lasteaias Pargihaldjas.
 • 18. juuni “Õpetaja abi osalemine pedagoogilistes protsessides” Kiili Lasteaias Harjumaal.
 • 9. märts “Lapse enesehinnangu kujunemine” Uulu Lasteaias Pärnumaal.
 • 27. veebruar “Isiksuse kasvu teadlik juhtimine” Metsapoole Põhikoolis Pärnumaal.
 • 25. veebruar “Kehakeel – mida me räägime siis, kui me ei räägi” (koolitajaks kehakeele ekspert Atali Stahlman) Lindi Lasteaed-Algkoolis Pärnumaal.
 • 11. veebruar – 16. juuni “Lapsehoidja” eriala õppetöö (koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega) Kilingi-Nõmmes Pärnumaal.
 • 5. veebruar – 27. mai Vanemlusprogramm “Imelised aastad” Häädemeeste vallas Pärnumaal.
 • 4. veebruar “Õpetaja abi osalemine pedagoogilistes protsessides” Laagri Lasteaias Harjumaal.
 • 29. jaanuar “Eduka vanemluse vundament” Uulu Lasteaias Pärnumaal.
 • 14. jaanuar “Lapsevanema enesekehtestamine ja positiivsed mõjutusvõtted” Kabli Lasteaias Pärnumaal.

KOOLITUSED AASTAL 2019

 • jaan-märts 3 koolituspäeva Tartu Ülikoolis teemal “Arenguvestlused lasteaias” .
 • veebruaris koolitus Illuka Lasteaia õpetajatele teemal “Stressi ja läbipõlemise vältimine lasteaia töös”
 • märtsis koolitus Tahkurannas, teemal Laste sotsiaalse arengu toetamine raamatu “Õnnelike laste 7 harjumust” baasil. Osalemas oli Tahkuranna, Audru ja Lindi lasteaia personal.
 • märtsis koolitus Tallinna Lasteaias Kikas, teemal “Tulemuslik koostöö keeruliste lastevanematega”.
 • aprillis koolitus Pärnu linna ja maakonna lasteaia pedagoogidele “Sotsiaalsete gruppide arengufaasid lasteaia näitel – personali koostööst ning laste rühma kujunemisest”
 • mai koolitus uute laste vanematele ja lasteaia personalile Põltsamaa Lasteaias Mari teemal “Lapse kohanemine lasteaias”.
 • juunis koolitus Türi lasteaedade õpetaja abidele teemal “Õpetaja abi osalemine pedagoogilistes protsessides”.
 • augustis koolitused Peetri lasteaia õpetajatele teemadel “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” ja “Programmi Liider Minus Eneses (LME) rakendamine lasteaias“.
 • septembris koolitus Eralasteaed Pääsupoeg lastevanematele “Lapsevanema enesekehtestamine ja lapse kohanemine lasteaias”.
 • oktoobris koolitus Lääneranna valla lasteaedade personalile teemal “Lasteaiaõpetaja enesekindlus suhtlemisel lastevanematega”.
 • oktoobris koolitus Mulgi valla lasteaedade personalile teemal “Tulemuslik koostöö keeruliste lastevanematega”.
 • novembris koolitus Uulu lasteaia abipersonalile teemal “Laste juhendamine ja suunamine igapäevategevustes”.
 • novembris “Strateegiaseminar” ühinenud Pärnu Mai ja Raeküla lasteaedade personalile, koostöös Garri Raagmaaga.
 • novembris koolitus Peetri Lasteaia lastevanematele teemadel “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” ja “Programmi Liider Minus Eneses (LME) rakendamine lasteaias“.
 • detsembris koolitus Audru Lasteaia lastevanematele teemal “Eduka vanemluse vundament”.
 • detsembris koolitus Türi Lasteaia abipersonalile teemal “Lasteaia abipersonali roll hariduslike erivajadustega laste toetamisel”.
 • detsembris Uulu Lasteaia personalile “Jõulueelne õpiring eduka koostöö eeldustest”.

 

KOOLITUSED AASTAL 2018

 • jaanuaris koolituspäev Tartu Ülikooli “Eelkoolipedagoogika” kursusel, teemaks “Arenguvestlused lasteaias”. 
 • jaanuaris ja veebruaris koolitus Lindi Lasteaed-Algkooli personalile teemal “Väärtustel põhinev ja prioriteete arvestav koostöö“.
 • veebruaris koolitus Kilingi-Nõmme Lasteaia Krõll personalile teemal “Lasteaiaõpetaja kui rühma ja meeskonna juht“.
 • veebruaris Mentorkoolitusel, Tartu Ulikooli vahendusel, teema “Lasteaia kui õppiva organisatsiooni kujunemise eeldused ja tunnused“.
 • märtsis “Õnneliku lapse 7 harjumuse” raamatu ja õppesüsteemi tutvustamine huvilistele Lindi Lasteaed-Algkoolist, Audru lasteaiast ja Aruvälja lasteaiast.
 • märtsis sisekoolitus Kilingi-Nõmme Lasteaia Krõll personalile teemal “Lasteaia rühma meeskonna koostöö – ülesannete jaotumine ja vastutuse jagamine”.
 • aprillis sisekoolitus Uulu lasteaia õpetajatele teemal “Tulemusliku koostöö alused“.
 • aprillis koolitusõhtu lastevanematele Lindi-Lasteaed Algkoolis teemal “Suhted kaaslaste ja õpetajatega – kõige olulisem lapse elus väljaspool kodu”.
 • aprillis koolituspäev Tartu Ülikoolis teemal “Arenguvestlused lasteaias” .
 • aprillis Mentorkoolitusel, Tartu Ülikooli vahendusel, teema “Grupiprotsessid ja nende arvestamine koostöös algaja õpetajaga“.
 • aprillis-mais Lindi Lasteaed-Algkoolile koolitusprojekti “Liider minus endas” koostamine.
 • juunis koolitus Uulu Lasteaia personalile teemal “Läbi väärtuste muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine”.
 • juulis koolitus Kabli Lasteaia ja Eralasteaed/Lastehoid Titutriinu personalile teemal “Spirituaalne intelligentsus kui lasteaiaõpetaja professionaalsuse osa“.
 • juulis ettekanne lastevanematele Pärnu Rõõmsate Laste Festivalil, teemadeks: “Positiivsed mõjutusvõtted lapse kasvatamisel. Kuidas aidata oma lapsel sõnakuulelik olla?”
 • juulis ja augustis – Pärnu perede individuaalne pedagoogiline nõustamine koolieelses eas laste kodukasvatuse küsimustes.
 • septembris Lihula Lasteaia personali koolitus teemal “Tulemuslik koostöö lasteaias”.
 • septembris koolitus Eralasteaed Pääsupoeg lastevanematele “Lapse eripärade  varane märkamine ja arvestamine kodukasvatuses ning lasteaiaga kohanemisel”.
 • septembris koolitus Tammiste Lasteaia, Kilingi-Nõmme Lasteaia Krõll ja Lindi Lasteaed-Algkooli personalile teemal “Spirituaalne intelligentsus kui õpetaja professionaalsuse osa“.
 • septembris koolitus Türi Lasteaia personalile teemal “Õpetaja meeskonna liikmena ja tema roll lasteaia arendamisel“.
 • oktoobris Mentorkoolitusel, Tartu Ülikooli vahendusel, teema “Mentori tegevuse eesmärgid, eeldused ja ohud algaja õpetaja toetamisel lasteaias“.
 • oktoobris koolitus Lääneranna valla 6 lasteaia personalile teemal “Kaasava hariduse väärtustel põhineva töö- ja õpimeeskonna kujunemine lasteaias“.
 • novembris Lihula Lasteaia lastevanemate õpiring teemal “Lapsevanema enesekehtestamine ja rõõmus kooskasvamine lapsega”.
 • novembris Rakveres, Mängutoas Võluaed,  lastevanemate õpiring teemal “Kuulekas laps ja rõõmus lapsevanem”.

KOOLITUSED AASTAL 2017

 • jaanuaris koolitus Soinaste lasteaed Laululind õpetajatele teemal ” Õpetaja meeskonna liikmena ja tema roll lasteaia arendamisel”.
 • augustis koolitus lastevanematele “Lapse kohanemine lasteaias”. 
 • septembris koolitus lasteaiaõpetajatele “Kuidas luua hästitoimivaid suhteid lastevanematega”.
 • septembris koolitus Eralasteaed Pääsupoeg lastevanematele “Lapse eripärade  (sh annete) varane märkamine ja arvestamine kodukasvatuses ning lasteaiaga kohanemisel”.
 • oktoobris sisekoolitus Tammiste Lasteaia pedagoogidele teemal “Õpetaja professionaalne areng ja tõhus dokumenteerimine“.
 • novembris koolitus Neeme Mudila Lasteaia lastevanematele ja personalile teemal “Positiivsed mõjutusvõtted – kuidas jõuame sinna, et laps teeb heal meelel seda, mida ema-isa temalt ootavad?” .
 • novembris koolitus Pärnu linna ja maakonna lasteaiaõpetajatele teemal “Arenguvestlused lasteaias”.
 • novembris koolitus Uulu Lasteaia õpetaja abidele teemal “Pedagoogilised protsessid ja koostöö lasteaias”.
 • detsembris koolitus Uulu Lasteaia õpetajatele teemal “Enesejuhtimine ja dokumenteerimine lasteaia töös”.
 • detsembris koolitus Puhja Lasteaia personalile ja lastevanematele teemal “Postiivsed võimalused lapse suunamisel ja tulemuslik koostöö lasteaia ning lapsevanemate vahel“.