Lastevanemate pedagoogiline nõustamine

 

Nõustamisel lähtutakse C.Rogersi rajatud isiksusekeskse nõustamise põhimõtetest.

Pedagoogilist nõustamist teostab Merike Angerjärv, kelle tegemistest ja väärtushinnangutest leiate ülevaate lingilt Kogemused.

 

Kogu meie tegevust tuleneb alljärgnevast:

MIKS?

Et abistada lapsevanemaid ja vanavanemaid toimetulekus lastega vanuses 1,5-7 aastat ning kooskasvamine lastega oleks nauditav ja rõõmus! 

Toetada, mõista, julgustada, tunnustada, abistada murede põhjusteni jõudmisel ning tutvustada alternatiivseid toimetuleku võimalusi.

MIDA?

Lähtume Sinu küsimustest ja muredest.

KUIDAS?

 • Empaatiliselt kuulates, pakkudes Sulle mõistmist, toetust ja ideid rõõmsaks kooskasvamiseks lastega.
 • Kas vahetu kohtumisena, Skype`i vahendusel, kirjavahetusena e-postis või telefonitsi. Nii nagu Sulle paremini sobib.

 

MILLISED  ON SENI OLNUD MEIEGA KONTAKTEERUMISE PÕHJUSED?

 1. Lapsevanem ei mõista lapse kummalise või mittesoovitud käitumise põhjusi. – See põhjustab vanemas pingeid, abituse tunnet ning väsimust. 
 2. Laps ei kuula sõna või teeb seda alles peale tüdimuseni tehtud pikka selgitustööd. – See on vanemale kurnav ning lapse sotsiaalsele ja isiksuslikule arengule piduriks.  Abi leiad meie artiklist: Miks laps ei kuula sõna?
 3. Kuidas valmistuda lastehoidu või lasteaeda minekuks? – Aruka ettevalmistusega saab lapsevanem ise ära hoida hulga stressi tekitavaid asjaolusid. Abi leiad ka meie artiklist “6 soovitust: kuidas toetada last kohanemisle lasteaiaga”, mis sisaldab 6 soovitust lapsevanemale, kes tahab lapsele abiks olla lasteaiaga kohanemisel.
 4. Lapse sagedane haigestumine külmetushaigustesse ja viirustesse külmal perioodil. – Sagedaste hoolduslehel viibimise tõttu jäävad unarusse lapsevanema töökohustused. Laps on sageli väsinud, nutune või igavleb kodus. 
 5. Lapsevanem ei oska lapse käitumist suunata nii, et tulemus oleks mõlemale osapoolele ootuspärane ja muudaks päeva rõõmsaks. – Tagajärjeks sageli pahur tuju, riid, nutt, kurbus. 
 6. Probleemid lasteaias, kus vanem ei mõista lasteaia personali käitumist või nõudmisi. – Laps tunnetab vastuolu ema-isa ning õpetaja vahel ja muutub ärevaks, pahuraks või kurvaks. Sageli ei taha ta sel juhul enam üldse lasteaeda minna.
 7. Kus on parim tasakaal lapsele pühendatud aja ning iseendale võetud aja vahel? Et südames oleks hingerahu ja Teie kodus valitseks rõõm. – Kui kogu vaba aeg pühendada lapsele, satub vanema enda sisemine rahu ohtu. Kui liiga palju aega kulub tööle, sõpradele, hobidele – kaugenete lapsest. Seda kahju hiljem heastada on kas keeruline või võimatu – olenevalt lapse iseloomust ja ema/isa pingutustest.
 8. Lapsel on minimaalne püsivus omaette tegutsemisel, vajab pidevalt vanema tähelepanu ja aega. – Pärsituks jääb lapse initsiatiivikus, iseseisvus ning aktiivne eluhoiak.  
 9. Lapsevanem ei leia peale lapse sündi enam aega iseenda ega paarisuhte jaoks. – “Psühholoogiline õhk” naisena/mehena saab otsa, tekkib väljapääsmatuse tunne, kaob jaks ja elurõõm. Esineb juhtumeid, kus jõutakse depressioonini.
 10. Lapse arengupsühholoogiat tundmata ei oska vanem last eakohaste mängude ja ülesannetega arendada, eemärgiks koolivalmidus.- Last liigselt survestades või tema tegevusele halvustavaid hinnanguid andes võib lapse loomulik õpihuvi pikaks ajaks kaduda. 
 11. Pingeid ja suurt ajakulu põhjustab õhtune magamaminek.
 12. Lapsevanem soovib spetsialistilt saada ülevaadet lapse arengu hetkeseisust. – Kui lasteaias korraldatud arenguvestlus seda eesmärki ei täida, jääb vanem talle lapse kasvatamisel hädavajalikust infost ilma. 
 13. Lapse liigne sõltuvus nutiseadmetest. – Vanemal on küll hea rahulik oma asjadega tegeleda, kuid kängu jäävad lapse suhtlemisoskused, füüsiline tervis ja eluterve maailmatunnetus. Sageli on nutisõltuvuse negatiivseks kaasnähtuseks ka agressiivsed mängud, mis võivad muuta lapse tõrjutuks kaaslaste seas.
 14. Milline on parim tasakaal lapsele kõikelubamise ja liigse reguleerimise vahel. – Kõikelubav kasvatusstiil viib enamasti välja iseka inimese väljakujunemiseni, liigne vanematepoolne regulatsioon aga saamatuseni.
 15. Mured, mis on tekkinud suhtlemisel elukaaslase eelmisest kooselust sündinud lapsega. – Liigne semutsemine kahandab autoriteeti, liigne rangus välistab soojad suhted, aitame teil leida parimat keskteed. Abi leiad meie artiklist “4 põhimõtet, mis aitavad Sul luua häid suhteid oma elukaasalse lapsega.”

 

Pedagoogilise nõustamine HINNAD: 45 minutit hinnaga 35€

Nõustamine toimub kas vahetu kohtumisena, Skype`i vahendusel, e-kirjade kaudu või telefonitsi. Nii nagu lapsevanem soovib ning kokku lepitakse. 

Elan Pärnus, kuid aeg-ajalt on tegemist ka Tallinnas, Tartus, Rakveres.

E-kirjade puhul kujuneb nõustamise hind vastastikusel kokkuleppel. 

 

KÜSI  JULGESTI,  KOOS  LEIAME  MITMEID  LAHENDUSI!