Tagasiside

Ülevaate minu missioonist, väärtustest ja kogemustest leiate lingilt Kogemused.

Tagasiside lapsevanema nõustamisele: 

Hiljutine tagasiside meie spetsialisti tööle 
8.augustil 2018 kirjutas lapsevanem Maige Õunap: “Palusin abi ja nõuandeid Mailapsed koolituskeskuse nõustajalt Merikeselt, seoses oma 3,5-aastase tütre löömisprobleemiga. Meie esmakohtumine oli mänguväljakul. Väga oskuslikult tegi Merike tutvust Vanessaga, kogu tema tähelepanu ja oskus näha lapse omadusi oli professionaalne. Mängu ajal jagas Merike mulle soovitusi ja lohutas mind. Sest kui sul on laps, kes on veidi energilisem, vahel superaktiivne, sageli hulljulge ja oma häälega tihti avalikus kohas endale tähelepanu saab, siis tunnen endal teiste inimeste tigedaid pilke. 
Merikeselt saadud õpetustega oleme oma probleemile saanud lahenduse. Sain veel teistelegi küsimustele lahendusi, mis on meid tütre juures aidanud ja tulemus on olnud positiivne.”
Aitäh sulle, kallis Maige! Julgustame lapsevanemaid ikka nõu küsima, sest mõni algselt suur probleem võib osutuda lihtsalt lahendatavaks professionaaliga koos. 

 

Tagasiside Merike Angerjärve tööle Pärnu Titutriinu lasteaia ja lastehoiu juhina

 • Raili Kristensen: „Merike on väga südamega oma töö juures, lähtub alati laste heaolust.“ 
 • Avely Luik: „Väga tore ja abivalmis, hea on näha, et ta on tõsiselt huvitatud kuidas lastel läheb, võtab ka ise üritustest osa. Ei tee oma tööd ainult kohustuste pärast, teeb oma tööd südamega.“
 • Maarja Ploom: „Teabevahetus ja suhtlemine on olnud piisav. Alati kui mul on küsimusi, olen saanud vastused.“
 • Gerli Soop :“ Merike on super sooja südamega. Tal on väga head nipid ja nägemus, kuidas üks tore lasteaia kollektiiv toimima peab. Ta on valinud õpetajateks väga head ja hooliva personali.“
 • Janne Toomsalu: „Merike on väga hea juht, kes oskab seda suurt ringi (lapsed-õpetajad-lapsevanemad) tervikuna hoida ja kõiki motiveerida endast parimat andma.“
 • Liina Hiienurm: „Ideaalne inimene sellele tööle. Teeb juba alguses selgeks, et kuidas asjad käivad, mis on lubatud ja mis mitte. Peale selle veel alati röömus 😁.“

 

Tagasiside lasteaia personali koolitustelt

Tagasiside on kogutud Tartu Ülikooli täienduskoolituse spetsialisti, Marge Kimmeli, poolt.

 • Sa valdad hästi erinevate inimestega suhtlemise kunsti. Oskad panna kõiki ennast hästi tundma. Tead, millest räägid. Valdad hästi mentorluse teemat, mida oskad suurepäraselt kuulajatele edasi anda. Ja tähtsal kohal on ka hea huumorimeel.
 • Sa pole koolitaja (kuigi oled suure tähega Koolitaja) vaid maa peal seisev Turvaingel. Tänan!
 • Soovin kogu südamest tänada nii töise, vaba, julgustava ja toetava suhtumise eest. Olen tänulik, et sain olla sellel koolitusel. Aitäh. 
 • Avatud, positiivne.
 • Oled toetav, siiras ja julgustav.
 • Sa oled suure kogemusega praktik. Soovin Sulle edu, unista suurelt ja võta julgelt vastu uusi väljakutseid. Sa saad hakkama.
 • Eriti oli tore kuulda lasteaia direktori vaimustust oma tööst ja alluvatest!
 • Väga tugev praktik. Soovin talle edu ja huvitavaid väljakutseid, sest ta on otsiv inimene ja saab kõigega hakkama.
 • Väga meeldis Merikese otsekohesus ja kindel meel. Meeldis, et Merike rääkis huvitavalt ja kaasahaaravalt ning ei kaldunud teemast kõrvale. Läheksin kindlasti veel Merikese koolitustele.

 

Fotol Titutriinu lasteaia ja lastehoiu personal 2017. aasta kevadel Pärnus, Väekivi Kristallipesas,
armsa Janika Vaikla abiga enese sisse piilumas ja mõtisklemas selle üle, mis on elus tegelikult oluline…