Koolitused

Meie koolitused lähtuvad M. Knowlesi andragoogika printsiipidest: tolerantsus, empaatia, partnerlus, dialoog, sõltumatus, vabadus.

Infot koolitaja ning õpiringide juhendaja, Merike Angerjärv, kohta leiate lingilt Kogemused.

 

Koolitustel vahelduvad lektori lühiloengud osalejate vahel toimuvate arutelude ja rühmatöödega.

Õpiringide puhul avab lektor-juhendaja teema ning seejärel koordineerib osalejate arutelu, avaldades oma arvamuse esiletoodud küsimuse osas alles siis, kui kõikide sõna soovinud osalejate arvamused ja kogemused on kuulatud.

Iga osaleja saab soovi korral meie koolitustel olla aktiivne sekkuja ning rikastada koolitusprotsessi oma arvamuste, kogemuste ja ettepanekutega. Samas on sõna võtmine osalejatele vabatahtlik võimalus, mida ei sunnita peale.

Osalejate arvamusi lektori ning õpiringide juhendaja Merike Angerjärve poolt seni läbiviidud koolitustest leiate lingilt Tagasiside.

 

Omaltpoolt pakume teemadeks:

 • Lapsele soodne arengukeskkond lasteaias kui alus tervikliku isiksuse kujunemisele – 6 tundi;
 • Spirituaalne intelligentsus kui XXI sajandi õpetaja professionaalsuse osa – 6 tundi;
 • Lasteaiaõpetaja enesekindlus suhtlemisel lapsevanematega – 8 tundi;
 • Tulemuslik koostöö keeruliste lastevanematega – 3 tundi;
 • Konfliktide vältimine ja lahendamine koostöös lastevanematega – 8 tundi;
 • Arenguvestlused lasteaias – 8 tundi;
 • Lasteaiaõpetaja professionaalne areng ja tõhus dokumenteerimine – 4 tundi;
 • Juhiks olemise eeldused ja peamised juhtimisvead – õpetaja kui rühma ja meeskonna juht – 6 tundi;
 • Personali toimetulek muudatustega lasteaia töökeskkonnas – 6 tundi;
 • Lasteaia rühma meeskonna koostöö – ülesannete jaotumine ja vastutuse jagamine – 4 tundi;
 • Ürituste korraldamine lastevanematele: koosolekud, spordipäevad, matkad, lastevanemate kohvik ning koolitused ja õpiringid – 4 tundi;
 • Liidriks kujunemise eeldused ja põhimõtted – 6 tundi;
 • Lasteaiaõpetaja kujunemine kolleegide koolitajaks – 8 tundi;
 • Õpetaja sisemised tugevused ja nende rakendamine eneseteostusel lasteaias ja väljaspool oma asutust – 8 tundi.
 • Õpetaja abi osalemine pedagoogilistes protsessides – 6 tundi.

 

Hind:

Tasumine toimub Mailapsed OÜ poolt esitatud arve alusel.

Tunni all mõeldakse ühte akadeemilist tundi so 45 minutit.

 

1. Hinnad sisekoolituste ja tellimuskoolituste puhul KOGU ÕPPERÜHMALE, kus osalejaid on kuni 20:
(Suurema osalejate arvu puhul on hind kõrgem, vastavalt kliendiga saavutatud kokkuleppele.)

Kuni 4-tunnine koolitus hinnaga 300€+ km

6-tunnine koolitus hinnaga 450€ + km

8-tunnine koolitus hinnaga 600€ + km

12-tunnine koolitus 2 päeval (6 + 6 või 8 + 4 tundi) hinnaga 1000€ + km

Kui sise- või tellimuskoolitus toimub väljaspool Pärnu linna, lisandub koolitaja tranpordikulu Eesti piires  5-40 €.

 

2. Hind avalike koolituste puhul ÜHELE OSALEJALE:

4-tunnine koolitus hinnaga 25€.

6-tunnine koolitus hinnaga 35€.

8-tunnine koolitus hinnaga 45€.

 

Kontakt:

Merike Angerjärv: merike@mailapsed.ee; +372 56656684